Prezrite si náš kompletný sortiment v našom E-shope

Obnoviteľné zdroje energie – v skratke

Všeobecne

ekologiaProblematika obnoviteľných zdrojov energie už pred niekoľkými rokmi nabrala na aktuálnosti a ani v súčasnosti neupadá do zabudnutia, práve naopak. Definovať obnoviteľné zdroje energie v jednoduchosti môžeme nasledovne – ide o efektívne využívanie prírodných zdrojov ako vietor, dážď, slnečné žiarenie, geotermálne teplo a morské vlny. Súčasná zásoba neobnoviteľných zdrojov energie sa postupne mína a pre našu budúcu generáciu môže byť len spomienkou. V súvislosti s týmto neobnoviteľným úbytkom zdrojov energie je potrebné urýchlene zabezpečiť tvorbu infraštruktúry a trh s obnoviteľnými zdrojmi. Neustálym zvyšovaním cien energií (napr. elektrina, plyn, ropa), zvyšovaním spotreby fosílnych palív, uhlíkových daní sa posúvajú obnoviteľné zdroje na vyššiu úroveň.

 

 

Slnečná energia

Využívanie slnečných kolektorov spadá do obnoviteľných zdrojov slnečnej energie. Slnko sa pokladá za prvotný zdroje energie na Zemi. Vo viacerých odborných publikáciách sa môžeme dočítať, že existencia slnka sa odhaduje na 5 miliónov rokov. V akej miere je tento predpoklad presný určiť nevieme, avšak za tohto predpokladu je zrejme, že slnečnú energiu bude môcť využívať niekoľko stoviek nasledujúcich generácií.

Množstvo slnečného žiarenia dopadajúce na Zem za jeden rok je až 20 tisíc krát väčšie, ako je celosvetová spotreba energie. Dokonca aj energia dopadajúca na strechu rodinného domu v oblastiach chudobných na slnečné žiarenie (napr. severná Európa) je až 10-krát vyššia ako je jeho spotreba na vykurovanie a prevádzku elektrospotrebičov. Je to obrovský, doposiaľ takmer úplne nevyužitý potenciál. Využívanie slnečnej energie je dnes najčistejším spôsobom využívania energie vôbec a na rozdiel od iných zdrojov (aj obnoviteľných) sú dopady na okolité životné prostredie zanedbateľné.

V súčasnosti existuje niekoľko technických zariadení, ktoré túto slnečnú energiu dokážu premieňať na teplo a energiu. Pre ohrev teplej úžitkovej vody a vykurovanie sú to kolektory a pre výrobu energie fotovoltaické články.

Technické zariadenia v oblasti solárnej energie bývajú často kritizované z pohľadu estetickosti. Kritizované je ich umiestnenie. Ide však o zanedbateľnú, ba priam neopodstatnenú kritiku. Slnečné kolektory alebo fotovoltaické články môžu byť použité ako protihlukové steny na diaľniciach alebo frekventovaných cestách, môžu sa montovať na strechy garáží, budov (firmy, zábavno-obcodné centrá, poschodové obytné domy, rodinné domy a iné) . Mnoho domácností používa spomínané technické zariadenia ako strešnú krytinu.

Nepovšimnuté neostali ani obstarávacie náklady. V minulosti išlo pomerne vysokú investíciu, ktorá bola pre väčšinu domácnosti neúnosná. Vzhľadom na stále sa rozvíjajúci trh v oblasti obnoviteľných zdrojov, s čím súvisí aj nárast konkurencie medzi výrobcami sa stali tieto zariadenia finančné prístupné aj domácnostiam.

Aj vďaka finančnej prístupnosti sa domácnosti na Slovensku môžu riadiť heslom Čistá energia – čistá príroda.

 

LAUGOTHERM
O SLNEČNÝCH KOLEKTOROCH
LAUGOTHERM
NA STIAHNUTIE
NA STIAHNUTIE
NA STIAHNUTIE
LAUGOTHERM
LAUGOTHERM
LAUGOTHERM
V oblasti vývoja a výroby kúrenárskej techniky na našom trhu stabilne pôsobíme už 30 rokov. Sme držiteľom certifikátu ISO 9001Solar Keymark.
Naša spoločnosť má pre Vás cenovo najvýhodnejšie solárne zostavy na slovenskom trhu so zárukou 10 rokov.
Vysoká absorbivita, minimálna emesivita, maximálny výkon, nízky hydraulický odpor, vysoká pevnosť - to sú silné stránky našich slnečných kolektorov RAMZES s technológiou Solar Absorber Laugotherm.
Pre pohodlné elektrické kúrenie sme pre Vás vyvinuli elektrický kotol SYNCHRO, ktorý svojimi funkciami a prevedením uspokojí aj náročného užívateľa.
U nás nájdete kompletné príslušenstvo pre solárne systémy ako aj komponenty potrebné pre realizáciu atypických riešení a realizáciu viac okruhových systémov a ich riadení.
Slnečné kolektory RAMZES sú držiteľom certifikátu SOLAR KEYMARK a sú zaradené do zoznamu zariadení MH SR, na ktoré je možné využiť dotáciu podporovanú európskou úniou v programe "Zelená domácnostiam" ako aj v českej republike v programe "Nová zelená úsporám".
Tu nájdete dôležité informácie ohľadom správneho výberu Vášho slnečného kolektora, ktoré Vám pomôžu pmocou jednoduchých obrázkov pochopiť ich základné rozdelenie a ich vlastnosti v určitých podmienkach. 
Ukážka montáži slnečných kolektorov RAMZES.
Výkresy zapojenia slnečných kolektorov, výkresy uchytenia slnečných kolektorov, výkresy odvzdušnenia slnečných kolektorov, schémy pripojenia elektrického kotla SYNCHRO, návody, prospekty
Jozef Kukuča – LAUGOTHERM, 913 04 Kostolná-Záriečie 187
tel/fax: +421 32 652 67 67 ° mobil: 0905 343 125  
mobil: 00421905 965 680 - ENGLISH 

e-mail: laugotherm@laugotherm.sk